وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

دلیل کمک خارجی ها به افغانستان، تامین منافع استراتژیک و درازمدت خودشان در منطقه می باشد

73

شماری از کارشناسان بر این باورند که ادامه کمک های خارجی به افغانستان، تنها مشروط به تامین منافع اقتصادی ــ سیاسی خودشان در این کشور می باشند. این کارشناسان تاکید می کنند که خارجی ها، با وعده های ناچیز اقتصادی به دنبال تداوم حضور خود در افغانستان هستند. سیف الدین سیحون، استاد دانشگاه کابل در مصاحبه با جمهور در این باره می گوید که اگر منافع خارجی ها در افغانستان تامین نگردد؛ هیچ کمکی به کشور صورت نمی گیرد.

سیحون تصریح می کند: ” عمدتا دلیل کمک خارجی ها به افغانستان، تامین منافع استراتژیک و درازمدت خودشان در منطقه می باشد و این کمک ها، تنها در راستای توجیه حضور و منافع شان صورت می گیرد”. به باور وی؛ کمک هایی که کشورهای خارجی به افغانستان، بعد از سال 2014 وعده سپرده اند نیز مانند کمک های قبل، حیف و میل خواهد شد و تاثیر چشم گیری در راستای پیشرفت و توسعه افغانستان نخواهد داشت.

این استاد دانشگاه دلیل عمده عدم موثریت کمک های خارجی را، تمایل این کشورها برای بازگشت دوباره این پول ها به کشورهای شان و همچنین بی کفایتی دولت افغانستان در مصرف موثر این کمک ها می دانند.

سیحون تاکید می کند: ” حیف و میل کلان کمک ها توسط خود خارجی ها صورت می گیرد؛ ناکارایی و ناکارآمدی دولت نیز جزیی از برنامه های آنان بوده تا بتوانند این ها به اهداف خود در افغانستان دست یابند”.

به گفته وی؛ بیشتر از 80 درصد از کمک های خارجی به علت برنامه های دقیق آنان و عدم مدیریت موثر دولت افغانستان، دوباره به کشورهای کمک کننده باز می گردد.

این استاد و کارشناس اقتصادی یکبار دیگر عنوان می دارد که جامعه جهانی و کشورهای غربی، هیچ تعهدی در قبال پیشرفت و توسعه افغانستان در عرصه های مختلف نداشته و نخواهد داشت.

در همین حال؛ خان جان الکوزی معاون هیات عامل اتاق تجارت افغانستان نیز می گوید: حیف و میل شدن کمک های خارجی ها در افغانستان، این کشورها را واداشته تا سطح کمک های خود را کاهش دهند.

الکوزی اظهار می دارد که بعد از این، کشورهای خارجی تا زمانی که دولت افغانستان در قبال کمک های شان حسابده و پاسخگو نباشند؛ کمکی به افغانستان نخواهند کرد.

این گفته ها در حالی مطرح می گردد که نشست مقامات بلند رتبه جامعه بین المللی در کابل برگزار گردید و کارکردها و دستاوردهای دولت افغانستان بعد از کنفرانس توکیو به ارزیابی گرفته شد.

کشورهای حاضر؛ یکبار دیگر این کشورها به تعهدات خود در قبال افغانستان بعد از سال 2014 تاکید نمودند. جمهور

 

 

 

Comments are closed.